Tajemní Chetité a jejich města

V úterý 23. září, v první poprázdninové vědecké kavárně, zavede docentka Šilhánková posluchače mezi Chetity. Chetitská říše byla třetí největší říší starověku, přesto povědomost o ní nepřežila Antiku. Byla zapomenuta už pro staré Římany. Když tedy v roce 1880 vystoupil profesor Sayce s názorem, že v Malé Asii existovala starověká Chetitská říše, dostalo se mu posměšného označení „vynálezce Chetitů“. Pro nás tuto první indoevropskou civilizaci otevřel Bedřich Hrozný, když v roce 1915 rozluštil chetitské klínové písmo.
 
  • Jak ale vypadala chetitská města?
  • Jak v nich Chetité žili?
  • Co z nich zbylo dodnes a lze se k nim vůbec dostat?
To vše bude předmětem přednášky bohatě dokumentované vlastními fotografiemi autorky.
  
 
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. působící na Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES je architektka-urbanistka, specialistka na oblast územního rozvoje, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování s řadou publikovaných původních výzkumných prací, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního plánování a regionálního rozvoje, organizátorka a iniciátorka propagace a prezentace architektury a urbanismu, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a jeho prosazování v praxi.
 
Kavárna Universitas se otevře v úterý 23. září 2014 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená II“.
 
Vstup je volný.
 
K volnému odběru bude sborník shrnující první dva roky vědecké kavárny v Pardubicích.
 
 
Kavárna Universitas je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Zdenka Černá (16. září 2014, 12:21)