Univerzita Pardubice pořádá workshop O VĚDĚ (NE)VĚDECKY

Workshopu se mohou zúčastnit studenti všech stupňů studia. Je připraveno celkem deset dvouhodinových workshopů, během kterých se studenti budou moci procvičit v rétorice, prezentačních dovednostech a vědecké komunikaci.
 
Akcent je kladen na prezentaci odborného tématu či výsledku vědecké práce především, a to formou zábavné vědecké show určené zejména pro laickou veřejnost.
 
Vyzkoušíte si mluvit před kamerou nebo prezentovat v češtině i angličtině.
 
První dvouhodinový workshop se uskuteční ve středu 22. listopadu 2012 na Fakultě elektrotechniky a informatiky.
                
 
 
 
Své přihlášky posílejte na e-mail patrik.cermak@email.cz do 19. listopadu 2012.
 
termín: 22. 11. 2012, 12:00 hod.
místo: FEI, velká zasedací místnost, 2. podlaží (místnost č. 010202009)
pořadatel: Univerzita Pardubice ve spolupráci se svými studenty
kontaktní osoba:      Ing. arch. Iva Svobodová
telefon: 466 036 482
e-mail: iva.svobodova@upce.cz  

                                                                                                                                        

Aktualizoval: Tomáš Pospíchal (20. listopadu 2012, 15:19)